Polyureans olika appliceringsmetoder

Polyurea går att applicera på en mängd olika sätt såsom:

· Varmsprutning under högt tryck ( 65-80°C )
· Kallt under låga tryck med specialspruta ( 25-40°C )
· Patronspruta 600ml / 1500ml & färgspruta, roller eller pensel
· Golvraka m.fl.

Läs PDF  Fler appliceringsprojekt