Certifikat

Svenskt Dricksvattengodkännande enligt typgodkännande 1263. VIP Polyurea uppfyller kraven i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4§ Byggnadsverks tekniska egenskaper.